Welkom op de website Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar u: (aanstaande) ouder, kind, jongere tot 23 jaar of professional terecht kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Bovenaan de pagina vindt u algemene informatie over het opgroeien en opvoeden van een kind vanaf de zwangerschap tot aan jong volwassenheid.  Aan de linkerkant van de pagina vindt u lokale informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Bereikbaarheid

Wilt u met het CJG Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel in contact komen dan kunt u altijd contact opnemen met de gezinswerkers die binnen Jeugdteams  werkzaam zijn.

Binnen de Jeugdteams werken verschillende gezinswerkers met een eigen specifieke deskundigheid. Het Jeugdteam werkt preventief, vraaggericht en is gericht om samen met u naar oplossingen te zoeken.

 

Wanneer u woont in Achtkarspelen dan kunt u bellen met telefoonnummer 

088 5335 388.

Wanneer u woont in Tytsjerksteradiel dan kunt u bellen met telefoonnummer 

088 5335 333 

 

Zie voor informatie over de CJG Jeugd teams in beide gemeenten en de indeling Jeugdteam Noord en Zuid de rubriek CJG Jeugdteams.

Daarnaast kunt u contact opnemen met de coördinator van het CJG Achtkarspelen, Anja Boersma (06) 51 39 45 30. U kunt haar ook per e-mail bereiken: info@cjgachtkarspelen.nl.

De coördinator CJG Tytsjerksteradiel is te bereiken op 06-25 35 87 80 of op info@cjgtytsjerksteradiel.nl

Let op:  In dringende gevallen kunt u altijd contact zoeken met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen buro Jeugdzorg) 058-2333777

Veilig thuis (voorheen AMK) tel 0800- 2000  in situaties van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Website www.regiecentrumbv.nl

Spoed4Jeugd 0800 - 7763345 biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Stel hier je vraag Nieuwsbrief/Kennisquiz Veelgestelde vragen